Leven met epilepsie bij de hond20 January 2016
Wat ziet u bij een hond
met epilepsie

Het woord epilepsie betekent letterlijk ‘herhaalde aanvallen’. Zo’n epileptische aanval wordt veroorzaakt door een overmatige elektrische activiteit in de hersenen. Deze verhoogde elektrische activiteit kan zich uiten in verschillende verschijnselen, variërend van eenzijdig trillen van de lip, tot zeer ernstige verschijnselen waarbij de hond omvalt en heftige krampachtige bewegingen maakt.

De klassieke epileptische aanval bestaat meestal uit drie van elkaar te onderscheiden fasen. Het is nuttig om deze te herkennen.

DE DRIE FASEN VAN EEN EPILEPTISCHE AANVAL

Fase 1: Gedragsveranderingen voor de aanval

De eerste fase van een epileptische aanval uit zich bij uw hond in gedragsveranderingen. Deze fase wordt ook wel Aura genoemd. Mogelijk ziet u de volgende verschijnselen:

  • De hond maakt abnormale bewegingen, loopt onrustig heen en weer of likt de lippen
  • Veranderingen van verschillende lichaamsfuncties zoals kwijlen, plassen of braken
  • De hond kan wat angstiger worden - wat zich kan uiten in het vragen van uw aandacht, janken, blaffen, zichzelf terugtrekken of zelfs verstoppen

Wanneer u meer vertrouwd raakt met epilepsie en het patroon wat uw hond daarbij laat zien, herkent u vaak vroegtijdig al subtiele veranderingen in gedrag. Dit stelt u in staat om een epileptische aanval bij uw hond te voorspellen.

Fase 2: De aanval

Deze fase, de eigenlijke aanval, is hetgene wat de meeste mensen associëren met epilepsie. Het kan er beangstigend uitzien wanneer u niet weet wat er gebeurt met uw hond.

Over het algemeen begint de aanval met het verstijven van de spieren. De hond kan daarbij met gestrekte poten en de kop naar achteren omvallen en vervolgens krampachtige trappelende of fietsende bewegingen maken. Soms lijkt het zelfs of de hond al liggend wil rennen. Spiertrillingen, het laten lopen van de ontlasting, kwijlen of braken zijn in deze fase vaak te zien. Honden kunnen ook blaffende of jankende geluiden maken en sneller en duidelijker ademhalen. Ook is een donker gekleurde tong nog wel eens zichtbaar.

Fase 3: Veranderingen bij de hond na de aanval

Na de aanval kan het zijn dat uw hond een periode bewegingsloos op de grond blijft liggen voordat hij/zij opstaat. Het is vrij normaal dat de hond in meer of mindere mate gedragsveranderingen laat zien:

  • Desoriëntatie en versuft rondlopen, waardoor de hond tegen allerlei dingen aan kan botsen
  • Overmatige honger en dorst
  • Ongecontroleerde darm- en/of blaaslediging
  • Spierzwakte
  • Tijdelijke blindheid

Maakt u zich zorgen over agressief gedrag?

Hoewel een epileptische aanval bij iedere hond verschillend is, komt agressief gedrag tijdens of na een epileptische aanval zelden voor. Toch is het belangrijk dat u rekening houdt met agressief gedrag, vooral wanneer u een grote hond heeft en/of er meerdere huisdieren of kinderen in het huis aanwezig zijn.

Als u zich zorgen maakt over het feit dat uw hond agressief gedrag vertoont, neem dan contact op met uw dierenarts en laat u adviseren hoe u en uw familie hier het beste mee om kunnen gaan.

Tijdens een aanval

Het is belangrijk om te weten dat uw hond, ondanks het feit dat hij/zij bewusteloos is, gedurende de aanval de ogen open houdt. Hoewel een aanval een akelig gezicht kan zijn, merkt de hond er zelf niets van.

Hoewel een aanval meestal enkele minuten duurt, kan dat voor de toeschouwer gevoelsmatig veel langer lijken. Daarom is het belangrijk om de tijd die zo’n aanval duurt op te nemen (zie praktische hulpmiddelen hoe u dit het beste kunt doen).

Dit helpt u en en uw dierenarts beter te bepalen of er spoedeisende hulp nodig is om zo’n aanval met medicatie te stoppen.

Als uw hond een aanval heeft van meer dan 5 minuten of wanneer hij/zij meerdere aanvallen per dag krijgt, neem dan direct contact op met uw dierenarts.